PERGERAKAN IFIA
Slider

 

SENARAI MAIN IFIA MOVIES

Video

 

Anda boleh mengenal IFIA dan aktivitinya dengan menonton fail video berikut yang disediakan oleh Pejabat IFIA. Mereka menunjukkan beberapa perkhidmatan yang ditawarkan IFIA dalam bidang penemuan dan inovasi serta projek untuk mempromosikan Penemuan Hijau dan Pemindahan Teknologi. 

Sementara itu, aktiviti ahli IFIA termasuk persidangan antarabangsa, simposium, pameran penemuan dan acara berkaitan disediakan dalam bentuk video.

Translate »