Mesyuarat Majlis Am IFIA

Perhimpunan Agung biasa IFIA diadakan setiap dua tahun pada bila-bila masa yang diputuskan oleh Majlis Umum atau Jawatankuasa Eksekutif untuk membuat keputusan mengenai isu-isu penting bagi IFIA seperti memilih Presiden dan juga ahli Jawatankuasa Eksekutif, menentukan dasar umum dan strategi program untuk IFIA , menentukan dasar langganan tahunan, mengubah Statuta, mengusir anggota, dan menyetujui kriteria yang dicadangkan oleh Sekretariat untuk pemilihan Presiden, dan anggota Jawatankuasa Eksekutif

Mesyuarat Majlis Umum Luar Biasa diatur apabila Presiden menganggapnya perlu atau ia diminta secara bertulis kepada Sekretariat oleh sekurang-kurangnya seperlima anggota penuh. Anggota Jawatankuasa Eksekutif boleh mengemukakan laporan kepada Presiden yang mencadangkan perlunya mesyuarat luar biasa. Saman tersebut hendaklah merangkumi agenda awal, dan para perwakilan dapat dalam satu bulan menambahkan item-item selanjutnya ke dalam agenda.

Semua ahli boleh mengambil bahagian dalam perbincangan tetapi hanya ahli yang berhak memilih. Setiap ahli penuh mempunyai satu suara. Perwakilan yang tidak hadir juga boleh menghantar suara mereka melalui proksi untuk satu atau lebih item dalam Agenda ke Sekretariat.

Berikutan laporan mesyuarat Majlis Umum yang meliputi tempoh antara tahun 2008 hingga 2014 disajikan:

Laporan mesyuarat Majlis Umum

Perhimpunan Agung IFIA: Sesi Tiga Puluh Lima

Perhimpunan Agung IFIA: Sesi Tiga Puluh Empat

Perhimpunan Agung IFIA: Sesi Tiga Puluh Ketiga

Perhimpunan Agung IFIA: Sesi Ketiga Puluh di Nuremberg

Perhimpunan Agung IFIA: Sesi Tiga Puluh Kedua

Perhimpunan Agung IFIA: Sesi Tiga Puluh Pertama