Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif IFIA

Objektif utama mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif IFIA yang diadakan setiap dua tahun setelah konvokesyen Presiden IFIA adalah untuk mengesahkan persetujuan sebulat suara mengenai isu-isu yang dibentangkan dalam bentuk agenda dalam mesyuarat tersebut. Anggota Jawatankuasa Eksekutif, yang dipilih oleh Majlis Umum selama dua tahun, akan mencapai persetujuan sebulat suara mengenai isu-isu yang dibentangkan.

Presiden IFIA berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam anggaran dan cara IFIA untuk memperkukuhkan kedudukan IFIA di peringkat global.

Kemasukan ahli baru adalah salah satu tanggungjawab yang berada di bawah bidang kuasa ahli EXCO. Lebih-lebih lagi, projek-projek yang dicadangkan oleh Presiden atau para anggota perlu dibentangkan dalam pertemuan tersebut untuk meneliti kemungkinan pelaksanaannya. Penganjuran acara antarabangsa dalam bidang penemuan dan inovasi adalah perkara lain yang mesti mendapat persetujuan ahli EXCO.

Translate »