Pencipta Timur Tengah

Jaringan Timur Tengah IFIA adalah kumpulan kerja IFIA di bawah kuasa langsung Presiden yang terdiri daripada anggota IFIA untuk memupuk inovasi di peringkat timur tengah.

Fungsi utama rangkaian ini adalah menyebarkan budaya penemuan dan inovasi di antara negara-negara anggota IFIA dari negara-negara Arab termasuk Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Syria, Tunisia dan Yemen.

Jaringan ini memberikan peluang besar bagi penemu Timur Tengah untuk memanfaatkan kepakaran, sumber dan inovasi yang ada, membuat rangkaian komunikasi, dan berkongsi pengetahuan yang inovatif. Objektif berikut diharapkan dapat dipenuhi


1. Memudahkan komunikasi antara IFIA dan pemerintah di wilayah Timur Tengah.
2. Mengatur mesyuarat tahunan untuk ahli IFIA di negara-negara yang dilindungi oleh pejabat.
3. Mendorong dan membantu ahli IFIA untuk mengatur dan mengadakan pameran ilmiah.
4. Mengkomersialkan penyelidikan ilmiah di rantau Timur Tengah.

Lebih banyak
Translate »