IFIA AHLI PEMBETULAN

Anggota yang bersangkutan tidak mempunyai hak memilih dan termasuk:

  • Persatuan pencipta selain daripada yang mewakili negara sebagai anggota penuh (iaitu, persatuan penemu tempatan, atau organisasi dan persatuan yang khusus untuk wanita, atau untuk belia);
  • Persatuan saintis, penyelidik, dll;
  • Syarikat dan syarikat, khususnya perusahaan mikro dan kecil;
  • Agensi kerajaan yang mempromosikan aktiviti inventif;
  • Pusat inovasi, pusat penyelidikan dan universiti.

Ringkasan hak:

Bercakap di Majlis Umum

Menaik taraf keahlian Penuh ketika mencapai tahap operasi

Perkhidmatan dan tawaran IFIA semasa pendaftaran acara, dll.

Pentauliahan (sijil keahlian IFIA).

AHLI PEMBETULAN IFIA

Anggota yang bersangkutan bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti berikut untuk mempromosikan IFIA matlamat:

1. Penyertaan dalam Acara IFIA (sekurang-kurangnya sekali setahun)

2. Penyertaan dalam mesyuarat Majlis Umum yang diadakan dua kali setahun (penyertaan adalah sewenang-wenang tetapi tanpa hak mengundi).

3. Penyerahan laporan tahunan kepada IFIA
i. Bilangan ahli persatuan yang aktif
ii. Bilangan acara kebangsaan atau antarabangsa yang dianjurkan seperti bengkel pendidikan, pameran, seminar, persidangan atau kongres dan lain-lain.
iii. Laporan penuh penemuan yang dikomersialkan
iv. Penyerahan laporan terkini mengenai kepimpinan entiti
v. Penyerahan laporan mengenai penyertaan dalam acara IFIA
4. Pembayaran yuran keahlian tahunan pada waktunya

Sekiranya salah seorang Anggota yang Bercantum tidak bertindak berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, presiden menyampaikan laporan mengenai kurangnya aktiviti mereka kepada Jawatankuasa Eksekutif, keanggotaan mereka akan ditangguhkan dan status keahlian mereka akan diputuskan pada Jenderal berikutnya Mesyuarat perhimpunan.