AHLI PENUH IFIA

IFIA Anggota penuh mempunyai status mengundi dalam Perhimpunan Agung dan merangkumi persatuan kebangsaan yang tujuan dan aktivitinya sesuai dengan tujuan Persekutuan dan undang-undang Persekutuan.

Ringkasan hak:

Bercakap dan mengundi di Majlis Umum.
Kelayakan untuk mencalonkan badan pengurus IFIA.
Perkhidmatan dan tawaran terbaik IFIA tertinggi untuk pendaftaran acara, dll.
Akreditasi (sijil IFIA keahlian penuh).

Profile:

Persatuan / institusi / masyarakat Pencipta / Inovator Nasional

Persatuan saintis, penyelidik, usahawan

Pusat inovasi dan pusat penyelidikan

calon

Bendera di mana titik biru disisipkan dikenal pasti sebagai calon anggota. Anggota calon adalah persatuan kebangsaan pada peringkat awal pembangunan atau persatuan yang meminta untuk menjadi ahli penuh. Mereka tidak mempunyai status mengundi. Sekiranya mereka mengambil bahagian dalam aktiviti IFIA, mereka boleh diterima sebagai ahli penuh setelah mendapat persetujuan Jawatankuasa Eksekutif.

Tanggungjawab AHLI PENUH

Anggota Penuh bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti berikut untuk mempromosikan matlamat IFIA:

1. Penyertaan dalam Acara IFIA (sekurang-kurangnya sekali setahun)

2. Penyertaan dalam mesyuarat Majlis Umum yang diadakan setiap dua tahun (kehadiran Ahli Penuh adalah wajib. Jika tidak, mereka seharusnya menghantar surat proksi yang memberi kuasa kepada ahli lain untuk memilih. Tidak mengambil bahagian dalam dua mesyuarat Majlis Umum berturut-turut akan menyebabkan penggantungan keahlian penuh. )

3. Penyerahan laporan tahunan kepada IFIA
i. Bilangan ahli persatuan yang aktif
ii. Bilangan acara kebangsaan atau antarabangsa yang dianjurkan seperti bengkel pendidikan, pameran, seminar, persidangan atau kongres dan lain-lain.
iii. Laporan penuh penemuan yang dikomersialkan
iv. Penyerahan laporan terkini mengenai kepimpinan entiti
v. Penyerahan laporan mengenai penyertaan dalam acara IFIA
4. Pembayaran yuran keahlian tahunan pada waktunya

Sekiranya mana-mana Anggota Penuh tidak bertindak berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, presiden mengemukakan laporan mengenai kurangnya aktiviti mereka kepada Jawatankuasa Eksekutif, keanggotaan mereka akan ditangguhkan dan status keahlian mereka akan diputuskan pada Jenderal berikutnya Mesyuarat perhimpunan.