Slider

Ahli Jawatankuasa Eksekutif IFIA

IFIA Anggota Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri hingga satu pertiga daripada anggota penuh IFIA dipilih oleh Majlis Umum selama dua tahun. Mereka memastikan bahawa keputusan Majlis Umum dilaksanakan dengan cara IFIA, bertanggung jawab untuk operasi lebih jauh jawatankuasa dan kumpulan kerja IFIA, dan memeriksa permohonan keahlian ke pelbagai gred keahlian. Ahli Jawatankuasa Eksekutif bertemu dua kali setahun dan bekerja secara sukarela.

Menurut undang-undang IFIA dan persetujuan ahli Jawatankuasa Eksekutif IFIA, calon Jawatankuasa Eksekutif diharapkan dapat menghantar permintaan mereka ke Sekretariat IFIA dalam surat rasmi yang mengandungi tandatangan ketua persatuan yang telah membayar yuran keahlian. Mereka yang tidak menghadiri lebih dari dua mesyuarat terakhir IFIA tidak layak untuk memohon pencalonan Jawatankuasa Eksekutif. Anggota yang dipilih bekerja secara sukarela.

Pandangan Ahli IFIA EXCO - Ahli IFIA EXCO Mengemukakan Pendapat mereka
ind_exco2019_de
Exco6

Ahli Jawatankuasa

Kriteria

Ahli Exco mesti memenuhi kriteria berikut:

1. Kesediaan dan kemampuan untuk menghabiskan masa dan sumber yang diperlukan untuk kerja IFIA

2. Memiliki pengetahuan dan keupayaan untuk menyumbang kepada misi dan strategi IFIA

3. Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi mengenai aktiviti IFIA

4. Mengambil bahagian dalam aktiviti dan perjumpaan IFIA

5. Jadilah ahli IFIA sekurang-kurangnya 2 tahun

peserta World Invention & Innovation Forum 2019